De visie van de architect

25 februari '21

Tuin 21 is onderdeel van de nieuwe wijk ‘De Laakse Tuinen’ in Vathorst te Amersfoort. De 34 woningen zijn ontworpen door ir. Joost Assmann van het architectenbureau Mulleners + Mulleners Architecten uit Haarlem. 

Statige woningen

Bij het ontwerpen van de woningen is bewust gekozen voor een gevarieerd beeld, maar daarbij is er wel voor gezorgd dat er rust in het straatbeeld heerst. Het aanbod van verschillende types en de positionering van de woningen dragen hieraan bij.

In het plan wordt onderscheid gemaakt tussen het wonen aan de Laan met zijn stedelijke uitstraling, of het wonen in de door voortuinen gekenmerkte en rustigere zijstraten. De laan is onderdeel van een belangrijke route door Vathorst. In de architectuur is getracht dit terug te laten komen in de gesloten en statige gevelwand die de laan begeleid. De statigheid wordt bereikt door de woningen meer hoogte en grandeur te geven. Dit gebeurt letterlijk door de woningen op te tillen en te voorzien van een trap. Daarnaast hebben de woningen een hogere begane grond. Hierdoor kunnen we ramen groter maken en entrees voorzien van bovenlichten. Dit draagt bij aan de verticaliteit van de woning maar geeft de bewoner ook de extra beleving in hoogte en ruimte in de woning.

Een gevarieerd straatbeeld

In de zijstraten is gezocht naar meer rust in het beeld, zonder het een stempeling van woningen te laten worden. Door het toepassen van één architectuurstijl per woningtype in de straatwand wordt de rust in het straatbeeld bewaard, maar door aan de andere kant van de straat een ander type te plaatsen met zijn eigen identiteit wordt toch gezorgd voor een gevarieerd en afwisselend beeld.

architect

Oog voor detail

Bij de architectuur is veel aandacht gegaan naar het extra architectonisch detail in het gevelbeeld. Dit door de woningen te voorzien van trappen, kopgevels maar ook door extra aandacht te geven aan de detaillering. Dit uit zich o.a. door versieringen in het metselwerk, rollagen en spekbanden, maar ook heeft elke woning een ontworpen huisnummer met geïntegreerde deurbel. Deze aandacht voor het beeld is ook meegenomen in de inrichting. Erfgrenzen worden voorzien van groene hagen en ter plaatse van achtertuinen die aan de straat liggen worden lage tuinmuren met hagen geplaatst. Dit alles met in het hoofd dat de kwaliteit van het straatbeeld voor langere tijd gewaarborgd is.

  Meer nieuws lezen
  Naar het woningaanbod