Omgevingsvergunning Tuin 21 aangevraagd

26 april '21

Dura Vermeer heeft de bouwvergunning voor Tuin 21 op 26 maart 2021 aangevraagd. We verwachten dat de vergunning uiterlijk over 14 weken wordt afgegeven. Dat zou betekenen dat begin juni de vergunning 6 weken ter inzage ligt. Indien er dan geen bezwaren worden ingediend zal de vergunning onherroepelijk worden.

  Meer nieuws lezen
  Ik heb een vraag