Geen stikstof probleem, vergunning verleend

28 oktober '19

Goed nieuws voor de kopers van een woning in Tuin 1a en Tuin 2. Uit de uitgevoerde stikstof berekeningen komen geen belemmeringen naar voren. De op 18 september afgegeven omgevingsvergunning is derhalve bruikbaar. We verwachten dat de vergunning begin november onherroepelijk zal zijn. Als tegen die tijd ook het verkooppercentage is gehaald, dan ontvangen de kopers van een woning in Tuin 1a en Tuin 2 de hoerabrief. Met deze brief bevestigen we dat het project doorgaat en dat de aannemer de start bouw kan gaan voorbereiden.

Geen aanvullende milieuvergunning nodig

Zoals je in het nieuws waarschijnlijk al vernomen hebt, is er momenteel nogal wat te doen omtrent het zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De vergunningverlening voor onder andere nieuwbouwprojecten is daardoor enige tijd stil komen te liggen. Zo ook voor Laakse Tuinen. Gelukkig is de vergunning inmiddels verleend en kunnen we melden dat voor het bouwplan de gehanteerde grenswaarde van de stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/j niet wordt overschreden. Er zijn daarmee geen belemmeringen voor het aspect stikstof voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase, waardoor geen aanvullende vergunning ten behoeve van de Wet natuurbescherming nodig is. 

Wonen in Laakse Tuinen? Het kan nog!

Wil je ook wonen in Laakse Tuinen in Amersfoort Vathorst? Er zijn nog enkele woningen vrij. Bekijk het beschikbare woningaanbod en bel Makelaardij De Parel 088 - 712 29 28. 

Welke woningen zijn nog vrij? Bekijk het woningaanbod
Ik wil graag een optie Contact openemen