Servicekosten Tuin 21

30 april '21

Wanneer je een benedenwoning of bovenwoning koopt in Laakse Tuinen, koop je niet alleen een appartementsrecht in het betreffende gebouw, maar krijg je ook te maken met een VVE en maandelijkse servicekosten. Ook de woningen met een parkeerplaatsen op het binnenterrein betalen een maandelijkse bijdrage. We vertellen je er graag meer over.

image alt

Wat houdt een appartementsrecht in?

Onder appartementsrecht wordt verstaan; 'een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.' Dit aandeel is vermeld in de koopovereenkomst en de splitsingsakte. Hiernaast heb je samen met de andere eigenaren het eigendom en gebruik van alles wat in én tot het gebouw behoort. Bij de bovenwoningen gaat dit bijvoorbeeld om het trappenhuis en de entreehal.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van splitsing opgenomen. Hierin staat voor welk deel jij eigenaar wordt in het gebouw. En dit aandeel heeft ook invloed op jouw persoonlijke aandeel in de gezamenlijke servicekosten. Naar verwachting betaal je straks als koper van een bovenwoning of benedenwoning € 1,5 per m2 aan servicekosten per maand. 

image alt

De Vereniging van Eigenaren

Iedere eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw. Het doel van de VvE is de behartiging van de onderlinge en gemeenschappelijke belangen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, de instandhouding van het gebouw en de technische installaties en de verzekeringen.

Alle bovenwoningen en benedenwoningen vallen straks onder dezelfde VVE. De VVE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Deze ledenvergadering vormt de hoogste macht binnen de vereniging en bepalen gezamenlijk het beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhoud, verzekering en schoonmaak. De ledenvergadering moet onder meer de begroting en de kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en haar goedkeuring geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen jaar.

Servicekosten parkeerterrein

Alle woningen met een toegewezen parkeerplaats op het binnenterrein betalen naar verwachting een maandelijkse bijdrage van € 20 á € 30. 

  Meer nieuws lezen
  Naar het woningaanbod