Wat houdt een appartementsrecht en de VVE precies in?

12 augustus '20

De appartementen en eengezinswoningen van Laakse Kroon zijn gedeeltelijk gesitueerd boven een gezamenlijke stallingsgarage waarop het semi-openbaar daktuin met wandelpad ligt. Wanneer je een appartement koopt, koop je in juridische zin geen woning, maar een appartementsrecht, een aandeel in een groter geheel. Omdat de eengezinswoningen een onderdeel van het project vormen, zijn zij ook onderdeel van de VVE. Wat houdt dit nu precies in en wat betekent dit voor jou als bewoner?

image alt

Appartementsrecht

Onder appartementsrecht wordt verstaan; 'een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.' Dit aandeel is vermeld in de koopovereenkomst en de splitsingsakte. Hiernaast heb je samen met de andere eigenaren het eigendom en gebruik van alles wat in én tot het gebouw behoort. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de entreehal en de lift.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van splitsing opgenomen. Hierin staat voor welk deel jij eigenaar wordt in het gebouw. En dit aandeel bepaald ook jouw persoonlijke aandeel in de gezamenlijke servicekosten, waarschijnlijk worden de maandelijkse servicekosten € 1,57 per m2.

image alt

De Vereniging van Eigenaren

Iedere eigenaar van een woning of appartement is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor Laakse Kroon initieert FiDES het opstarten van deze Vereniging. Het doel van de VvE is de behartiging van de onderlinge en gemeenschappelijke belangen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, de instandhouding van het gebouw en de technische installaties en de verzekeringen.

Iedere VvE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Deze ledenvergadering vormt de hoogste macht binnen de vereniging en bepalen gezamenlijk het beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhoud, verzekering en schoonmaak. De ledenvergadering moet onder meer de begroting en de kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en haar goedkeuring geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen jaar.

  Naar het woningaanbod
  Meer nieuws lezen