De heiwerkzaamheden voor Tuin 3a zijn begonnen

6 november '20

Hoera, de bouw van de woningen in Tuin 3a is nu echt gestart. Gemiddeld worden 25 heipalen per dag geslagen. Benieuwd hoe de planning er verder uitziet?

Bouwvideo bekijken

Heiwerkzaamheden - Week 44/45

Wij zijn gestart met de graafwerkzaamheden en de bodembronnen van de warmtepomp zijn gerealiseerd. Wanneer de grond bouwrijp is gemaakt wordt er begonnen met de heiwerkzaamheden.

Een heipaal is gemaakt van gewapend beton en wordt in de zachte bodem geslagen (heien genaamd). Heipalen zijn benodigd om het gewicht van je huis over te brengen op de vaste grond.

Eind week 44 starten wij met het heien van de heipalen. Het heien van alle woningen neemt ongeveer twee weken in beslag. Gemiddeld worden er per dag 25 palen geheid. Wel is dit erg afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de hardheid van de grond. Wanneer de heiwerkzaamheden afgerond zijn, wordt de bouwput uitgegraven en de heipalen gekeurd door de instructeur.

Funderingsbalken - Week 46

De prefab funderingsbalken worden in de fabriek geproduceerd en vervolgens in de bouwput op de bovenkant van de heipaal van de paalfundering geplaatst. In week 46 starten we met het plaatsen van de funderingsbalken.

Riolerings- en installatiewerkzaamheden - Week 47

Nadat de fundatie is geplaatst start de installateur in week 47 met het aanleggen van de riolering en de installaties. Hier vallen onder; De aanvoer van schoonwater, de afvoer van vuilwater en het plaatsen van de voorzieningen ten behoeve van de elektra.

Leggen begane grondvloer - Week 47/48

Nadat de funderingswerkzaamheden zijn afgerond wordt er begonnen met het plaatsen van de begane grondvloer in week 47-48. Vervolgens worden de naden van de vloeren afgestort met beton, waardoor er één geheel ontstaat. Deze vloer wordt in een later stadium nog voorzien van de afwerkvloer (zandcementdekvloer). Aan het leidingwerk die uit de begane grondvloer komt kun je zien waar je toekomstige keuken, toilet en de meterkast geplaatst gaan worden.

Rond week 48-49 worden de eerste casco buitenwanden geplaatst. In de volgende nieuwsbrief gaan we hier dieper op in.

Prognose oplevering

Op basis van de huidige planning verwachten wij in Q4 van 2021 te kunnen starten met opleveren. Naar mate de bouw vordert, kunnen wij deze prognose scherper bijstellen.

  Ook wonen in Vathorst?
  Meer nieuws lezen