Invloed corona-virus op optie, aankoop of bouw Laakse Tuinen

17 maart '20

De overheid heeft aanvullende maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het corona-virus (COVID-19) in Nederland te voorkomen. Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen voor jou nu je een optie of tekenafspraak hebt? Gelukkig helemaal niets! Alle stappen met betrekking tot het kopen van de woning zijn namelijk volledig online te regelen. Ook de kopersgesprekken kunnen digitaal doorgaan en de bouw ligt voorlopig ook nog niet stil.

Online kopen

Heb jij in je Mijn Eigen Huis-account gekozen om meteen over te gaan tot aankoop? Dan hoef je nu niets te doen en volg je gewoon de stappen in Mijn Eigen Huis tot en met het digitaal tekenen van de contracten.

Afspraak met de makelaar

Heb je een afspraak met de makelaar staan? Ook dan hoeven de aanvullende corona maatregelen geen invloed te hebben op het koopproces. Je kunt afspraak met de makelaar die gepland staat omtrent jullie woning gewoon door laten gaan eventueel via de telefoon of videobellen (bijvoorbeeld via Facetime, Skype of Whatsapp video). Vervolgens, onder uitleg en begeleiding van de makelaar, kun je dan de koopcontracten van je woning gewoon online ondertekenen. 

Koop- en aannemingsovereenkomst digitaal tekenen

Je hebt een woning in Laakse Tuinen toegewezen gekregen wilt overgaan tot aankoop. Je tekent dan digitaal een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. In de aannemingsovereenkomst worden de rechten en plichten van jou en de aannemer vastgelegd. We nemen 5 rechten en plichten met je door, zoals de ontbindende voorwaarden. In deze video leggen we je graag uit wat er in een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst staat. 

Kopersgesprek

Indien er nog een kopersgesprek gepland staat met je kopersadviseur is het goed om te weten dat Dura Vermeer de volgende maatregelen treft:

  • Ons streven is om de afspraken zo veel mogelijk door te laten gaan. Live of op afstand.
  • Heeft u verkoudheidsklachten, of andere (milde) gezondheidsklachten zoals opgenomen in de richtlijnen van het RIVM, dan verzoeken wij u om de afspraak te verzetten en / of digitaal plaats te laten vinden. 
  • Bij het plannen van de fysieke afspraken informeren wij actief van tevoren naar een ieders gezondheidstoestand. Mocht de makelaar of je kopersadviseur niet bij de afspraak aanwezig kunnen zijn, dan wordt de afspraak aan een collega overgedragen. Mocht dat niet lukken, dan hoort u dat z.s.m. van ons.
  • Begroeten doen wij met een vriendelijk woord, niet meer door handen te schudden. Bij de afspraak houden we ook zo veel mogelijk afstand.
  • Op afstand afspreken, dat kan ook bij Dura Vermeer, door tools als FaceTime, WhatsApp of videobellen kunnen wij elkaar altijd spreken. Je kunt bij je kopersadviseur van Dura Vermeer aangeven wat het beste uitkomt en dan organiseren we dat.
  • Het tekenen van de overeenkomsten doen wij graag zoveel mogelijk telefonisch, je krijgt dan de mogelijkheid om de overeenkomst digitaal te tekenen.
image alt

De bouw van Tuin 1a en 2

Indien de bouwwerkzaamheden bij jouw woning al gestart zijn, is het goed om te weten dat het corona-virus hier tot op heden nog geen invloed op heeft. De werkzaamheden van Dura Vermeer gaan tot nu toe gewoon door en we hanteren de afgegeven planningen. Hiermee blijven ook de afgesproken deadlines voor de keuzeopties staan. We willen je vragen hier rekening mee te houden. Mochten er door de overheid nieuwe maatregelen worden getroffen ten aanzien van transport of vervoer, waarbij ons productieproces wijzigt, dan informeren we hier zo spoedig mogelijk over. Op dit moment werken we op de bouwplaats hard aan de realisatie van je woning. Het bezoeken van de bouwplaats beperken we tot wat noodzakelijk is. Kijkdagen of andere bijeenkomsten vallen niet onder deze noodzakelijke werkzaamheden. Deze afspraken zijn onlangs geannuleerd. Mochten er dingen veranderen die wij nu niet kunnen voorzien, dan hoort u dat vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk van ons.