Geschiedenis Vathorst

Van favoriete verblijfplaats van jagers/verzamelaars naar schitterende nieuwbouwwijk. Hoe was het vroeger en waarom is deze locatie omgetoverd tot nieuw woongebied? We nemen je graag mee in een stukje geschiedenis van Vathorst.

Vathorst vroeger

Vathorst maakte deel uit van het polderlandschap tussen Amersfoort en de Randmeren. Een landschap van kleinschalige en veelvormige kavels, omsloten door houtsingels. De wegen, de boerderijen en het dorp Hooglanderveen lagen op de hogere dekzandruggen. 

De namen Calveen, Nijkerkerveen, Hooglanderveen en Hoevelakerveen herinneren ons aan het feit dat het huidige Vathorst vroeger een veengebied was. Vanaf het einde van de middeleeuwen woonden hier vooral arme mensen. Vooral door turfwinning en ontwateringsactiviteiten verdween het veen. Er kwamen drie ontginningseenheden. In Calveen stonden de eerste boerderijen.

Poldertje Duist-Langerijst kreeg een eigenaardige (vierkante) vorm met het graven van de Duisterwetering en de Achterduisterwetering, die afwaterden op de Malewetering. En het ontginningsgebied Broodheuvel-Hateveen bestond uit de veengronden aan de Veenweg, in Hoekveen en het dorp Hooglanderveen.

Het ontstaan van Vathorst

Eind 20e eeuw kreeg Amersfoort de opdracht zich te ontwikkelen als centrumgemeente van het stadsgewest, dat onderdeel is van het oostelijk deel van de noordvleugel van de Randstad. Daardoor werd in 1994 Vathorst aangewezen als VINEX-locatie. Na een periode van plannen maken, sloten in 1997 zes projectontwikkelaars een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Daarna werd het masterplan ´Vathorst´ opgesteld door de stedenbouwkundigen Ashok Bhalotra en Adriaan Geuze. Dit masterplan was de basis voor de ontwikkelings- en bestemmingsplannen.

Waar wil jij wonen? Wijken
Een wereld van verschil Visie