Logo Logo

Maak kennis met de wijken in Vathorst

Vathorst is opgedeeld in verschillende wijken. De Laak, De Bron, De Velden, Hooglanderveen hebben allemaal een eigen woonsfeer. De opzet is namelijk gebaseerd op de historie van het gebied. Laat je verrassen door de variatie en ontdek waar jij het liefst woont.

De Laak

De Laak, een eigentijdse grachtenstad aan de rand van Vathorst. De noordkant grenst aan rivier de Laak die uitgebreid en verbreed wordt. Straks vaar je zo het Randmeer op. Het gebied wordt gekenmerkt door rechte straten, opvallende grachtenpanden direct aan het water, wooneilanden, kades en vlonders. In De Laak zijn water en wonen onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Waterdorp

Waterdorp is de volgende stap in de De Laak. Het waterrijke karakter vind je hier ook overduidelijk terug. Er worden nieuwe grachten en singels gegraven, waardoor je altijd aan het water woont. De historische Hogesteeg - met doorlopende bomenrij - slingert door het plan en accentueert het dorpse karakter. Smalle, kronkelende straatjes, laagbouw en verschillende type woningen naast elkaar. Aantrekkelijk?

De Bron

De Bron is een karakteristieke wijk met bestaande houtwallen en een waterplas midden in de wijk. Letterlijk een bron van zuiverheid, dynamiek, inspiratie, vrijheid en ongedwongen samenzijn. De Bron wordt omringd door een rand met diverse woningen, ook wel ‘de omlijsting’ genoemd. De tuinen liggen allemaal direct aan het water. In De Bron komt woonplan D’Overkant. Meer weten?

De Velden

In De Velden herken je het historische landschap. Bestaande wegen, sloten, boerderijen, bomen en houtwallen zorgen voor een landelijke en groene woonsfeer. In De Velden zijn 4.600 woningen gebouwd. Er zijn veel hofjes, bruggen en het ‘Park van de Tijden’ is het kloppend hart van de wijk.

Hooglanderveen

Hooglanderveen is een authentiek oud dorp waar oud en nieuw samen een fraai geheel vormen. Naast de bestaande landelijke huizen en de dorpskern met kerk komen nieuwbouwwoningen. Deze huizen staan voor landelijk en dorps wonen. Dat komt tot uiting in de architectuur van de woningen.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?